Aangedreven door groene energie

Zoekveld

Wist u dat onze website op groene energie draait?

Het onderhoud van onze websites gebeurt in kantoren die volledig gevoed worden door zonne-energie. De servers die instaan voor de webhosting draaien op windenergie.

Waarom is dit beter voor het milieu?

Omdat windmolens en zonnepanelen 100% duurzame energie produceren, uit natuurlijke bronnen. 

Hoe wordt dit gerealiseerd?

Het kantoor waar onze website onderhouden wordt is aan de zuidkant voorzien van zonnepanelen die overdag meer dan voldoende elektriciteit leveren. Onze servers staan in datacenters die elektriciteit gebruiken welke wordt gekocht met RECS-certificaten. Deze certificaten garanderen dat de elektriciteit van windmolens komt. RECS staat voor Renewable Energy Certificate System, en is een wereldwijd samenwerkingsproject dat het mogelijk maakt elektriciteit te reserveren en claimen.

Met deze inspanning willen we een bijdrage leveren aan een groener milieu!