Gratis communicatieaudit

Zoekveld

De eerste stap in het verfijnen van uw strategie en planning


Het strategisch plannen van een doordachte communicatie is meestal niet de corebusiness van een bedrijf of organisatie. Dit kan als gevolg hebben dat de verschillende communicatieacties niet optimaal op elkaar afgestemd worden, de doelgroepen niet voldoende bereikt worden of de boodschap niet op de meest effectieve manier wordt overgebracht.

Toch is het belangrijk om weten hoe de communicatiedoelstelling op een effectieve manier bereikt zou kunnen worden. Door dit te bepalen kunnen de eventueel aanwezige hiaten in de huidige communicatiestrategie- en planning opgespoord worden en kunnen de nodige acties ondernomen worden om deze leemten in te vullen. Tegelijkertijd krijgt u een duidelijk beeld van de return die de reeds opgezette acties teweeg gebracht hebben.

Een communicatieaudit is de eerste stap in het verfijnen van uw strategie en planning. Door met kennis van zaken uw communicatieacties te bepalen bekomt u een grotere respons met een kleinere investering. Zo werkt u niet enkel doeltreffender, maar ook kostenbesparend.

Vraag uw gratis audit aan

C-Works! brengt uw huidige communicatieacties in kaart en gaat na waar deze bijgestuurd kunnen worden om uw doelstelling op een efficiëntere manier te kunnen bereiken. Wij bieden u een gratis communicatieaudit aan, zonder verdere verplichtingen.

Vertel wat over je aanbod, doelgroep, werkwijze, personeel, ...