Erkend dienstverlener KMO-portefeuille

Zoekveld

Advies met steun van de Vlaamse Overheid

C-Works is een door de Vlaamse Overheid erkend dienstverlener en biedt advies aan via de KMO-portefeuille. Ondernemers, zelfstandigen en kmo's kunnen van deze subsidiemaatregel gebruik maken om de financiële kost van advies en opleiding te verkleinen. 

Met de KMO-portefeuille kan je als klant van C-Works 30% tot 40% van de kostprijs van onze diensten recupereren.

Ontdek hier hoe je subsidies kan aanvragen.

Wat is de KMO-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waarmee ondernemers jaarlijks 10.000 (kleine ondernemingen tot 50 werknemers) tot 15.000 euro (middelgrote ondernemingen tot 250 werknemers) subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid. Ze kunnen dit gebruiken voor opleiding en advies. Een voorwaarde is dat ze hiervoor samenwerken met een erkend dienstverlener.

C-Works is erkend dienstverlener

Om een erkenningscertificaat te bemachtigen dient een onderneming te voldoen aan de KMOP-norm, een bundel van richtlijnen die er voor zorgt dat een dienstverlener een betrouwbare partner is met een kwalitatief aanbod. Tijdens een uitgebreide doorlichting door één van de geselecteerde auditbureaus wordt nagegaan of de aanvrager aan deze norm voldoet. In september 2013 werd door het Agentschap Ondernemen het certificaat uitgereikt aan C-Works.

Gesubsidieerde dienstverlening

Niet alle diensten kunnen zomaar gesubsidiëerd worden, er dienen tevens strikte richtlijnen gevolgd te worden wat betreft de toekenning van de subsidies.

Komen in aanmerking voor subsidies:

 • Strategisch communicatieadvies
 • Advies inzake communicatie en marketing
 • Opmaak van een implementatieplan
 • Uitwerking van communicatieconcepten, uitgezonderd de effectieve uitvoering en productie
 • Opvolging en ondersteuning bij de uitwerking van de bovenstaande diensten

Komen niet in aanmerking voor subsidies:

 • Uitvoering en productie, zoals copywriting, webdesign, grefische ontwerpen, drukwerken, ...
 • Ad hoc adviesverlening
 • Lopende opdrachten en outsourcing
 • Kilometervergoeding en andere onkosten

Bij de opmaak van een samenwerkingsvoorstel specifiëren wij duidelijk welke diensten al dan niet in aanmerking komen voor de KMO-portefeuille.

Subsidie aanvragen

De subsidie kan aangevraagd worden door kleine en middelgrote ondernemingen - tot 200 werknemers - die een beroep willen doen op één van de in aanmerking komende diensten.

Het aanvragen van een subsidie verloopt als volgt:

 1. Afsluiten van de dienstenovereenkomst tussen C-Works en de opdrachtgever
 2. Indienen subsidieaanvraag door de opdrachtgever, ten laatste 14 dagen na aanvang van de dienstverlening
 3. Betaling van eigen bijdrage door de opdrachtgever door middel van storting aan Sodexo, binnen de 30 dagen na ontvangst betalingsaanvraag
 4. De Vlaamse Overheid vult de portefeuille verder aan met het subsidiebedrag
 5. Klant bevestigt de volledige betaling via de website van de KMO-portefeuille

Wij ondersteunen onze klanten bij het aanvragen en afhandelen van deze subsidies.

Meer informatie

Subsidies aanvragen? Ontdek hier hoe! Op de website van de kmo-portefeuille kan je terecht voor heel wat praktische informatie. Wil je zelf gebruik maken van de gesubsidieerde dienstverlening van C-Works? Dan kan je ons steeds bereiken op 014 960 603 of info@c-works.be